Årsmöte + konstituerande styrelsemöte 25 mars 18:30 på ST

Ordinarie årsmötesförhandlingar (se bifogad dagordning) och därefter blir det lite bildvisning av Margaretha Häggström från resor hon gjort, förhoppningsvis får vi se lite från Svalbard.

Det blir även en liten matbit (smörgåstårta) och något att dricka till.

Dagordning

 1. Mötets öppnande.
 2. Fråga om mötets behöriga utlysande.
 3. Godkännande av dagordningen.
 4. Val av ordförande för mötet.
 5. Val av sekreterare för mötet.
 6. Val av 2 justeringsmän, tillika rösträknare, att jämte ordförande justera protokollet.
 7. Styrelsens verksamhetsberättelse.
 8. Kassaförvaltarens rapport.
 9. Revisorernas berättelse.
 10. Fråga om ansvarsfrihet för 2015 års förvaltning.
 11. Val av ordförande för en tid av två år.
  Avgående:     Bernt Seipl
 12. Val av 4 ledamöter till styrelsen för en tid av två år.
  Kvarvarande: Peter Barkman, Anette Lundén, Thomas E Petersson, Gitte Kynning
  Avgående:          Anette Eklöf, Kent Almkvist
  Förslag:                Omval av Anette Eklöf, Kent Almkvist
 13. Val av revisor för en tid av ett år.
  Avgående:      Christer Riben
  Förslag:                Omval
 14. Val av revisorssuppleant för en tid av ett år.
  Avgående:      Marie Johanson
  Förslag:          Omval
 15. Val av valberedning för en tid av ett år.
  Avgående:      Peter Fristedt
  Förslag:          Omval av Peter Fristedt
 16. Fastställande av årsavgift. Nuvarande 100 kronor.
 17. Behandling av till mötet inkomna skrivelser.
 18. Information från styrelsen
 19. Visning av nya hemsidan (extern) och genomgång.
 20. Mötets avslutande.

Bildvisningskväll i Rissne

När?                   23 oktober 17:30 och så länge vi orkar (eller blir utslängda av vakten)

Var?                    Rissne. Lokal bestämmer vi när vi sett hur många vi blir

Förtäring?       Enklare sådan kommer att serveras + dryck

Anmälan?         Ja tack. Senast den 22 oktober vill vi veta om du kommer (för att få till det med mat och lokal)

Hur?                   Var och en (som vill visa något) har med sig 3 bilder (+ 2 i reserv om vi blir för få och kvällen därmed riskerar att bli för kort).  Formatet som gäller är JPG, och därmed har ni också gissat att det är digitalt som gäller. Vi har dator och projektor. Bäst är om ni kan skicka bilderna i förväg till mig, så blir det smidigast övergångar. Minnespinne fungerar också, fast det blir lite extra avbrott.

Sedan är meningen att var och en pratar en stund om varför just den bilden kom med. Hur den kom till och varför. Varefter ordet är fritt i församlingen för lite Ooooh, Aaaah, eller Öhhh? Ros eller Ris.

Frågor.

 •  Måste man ha bilder med eller kan man komma och bara titta?
  Det går bra att komma och titta, men vi hoppas naturligtvis på att några tar med sig bilder, annars kanske vi inte har något att titta på J
 • Kan man ta med sig en kollega?
  Absolut. Gärna en som inte redan är medlem, så kanske vi blir fler J. Kom bara ihåg att anmäla er.

Besök hos Anders Hanser

Nu har Kent Almqvist bokat den 26/11 hos Anders Hanser som föreslår ett nytt program med premiär i november, Gudomliga Indien vilket låter spännande.

Fotoklubben kommer att kolla med Peter Häggström om konstföreningen är intresserade av någott speciellt program som Anders Hanser har, med konstinriktning.

Kostnaderna är 180 kr pp ink. Ett glas Vin eller cider.

Min är 30 personer max 40.

När det gäller typ mackor så föreslår Anders Hanser att vi tar med dom själva.

På gång under hösten!

Årets fototävling
Temat denna gång är: Gemenskap

Maila in dina bilder senast fredagen den 24 Oktober 2014. Max 3 bilder per person.
• Bilderna ska vara digitala och i sin ordinarie storlek. Förminska alltså inte bilderna i samband med översändande.
Om dina bilder är väldigt stora, så säg till, så löser vi det på annat sätt än mail.
• Bilderna får inte manipuleras mer än normal bildbehandling.
• Undvik i möjligaste mån udda format (Panorama, Instagram och liknande) eftersom det ställer till det för oss när vi
ska beställa förstoringarna som kommer att bli 20×30.

Bildvisningskväll
Torsdagen den 23 oktober tänkte vi försöka ha en bildvisningskväll i Rissne. Tanken är att du tar med dig ett antal bilder
och är beredd att berätta lite runt dem. Vi kommer att bjuda på enklare mat och dryck under kvällen.

Föranmälan vill vi få in (så att vi vet hur många som är intresserade av att komma och att mat & dryck är rätt avpassat).